מתאים גם למי שיש לו ילד בחינוך מיוחד/מקבל קצבת נכות